Titulinis

 

          Lietuvoje kol kas tėra nedaug  žuvininkystės įmonių, kurios naudotų šiuolaikines technologijas (pvz., uždarąsias recirkuliacines sistemas). Tokios technologijos nepristatomos žvejams, verslo atstovams, ūkininkams ir netampa jų veiklos objektu.

        Akvakultūra– viena iš ypač greitai augančių ūkio šakų visame pasaulyje ir, remiantis prognozėmis – ji bus ypač plėtojama 21-ame amžiuje. Atsižvelgiant į tai, kad jūrų žuvies ištekliai artėja arba jau pasiekė savo maksimalią išnaudojimo ribą ir jų laimikių augimo galimybės jau išsemtos, produkcijos gamyba akvakultūroje turės išaugti netoli 500 procentų, kad būtų patenkintas globalinis jūros produktų ir gėlųjų vandenų žuvininkystės poreikis 2025 m. (Parker 1995).

        Šiuolaikiškiausia  akvakultūros technologija – žuvų auginimas uždarosiose recirkuliacinėse sistemose (URS).  URS – tai šiuolaikinis įrengimų kompleksas, kuriame uždaru ratu cirkuliuoja vanduo, palaikant pageidaujamame lygyje jo pagrindinius rodiklius (reikiamą deguonies kiekį, temperatūrą, mažą organinių priemaišų kiekį ir t.t.). Jam įrengti nereikia nei didelių žemės plotų, nei gausių vandens šaltinių. Palyginti nedidelėse patalpose galima auginti daug įvairių rūšių žuvų (10 t/metus afrikinių šamų paauginimo URS įrangą galima sutalpinti 60 m2 plote, auginant 20 tonų šamų per metus užtenka 100-150 kvadratinių metrų ploto, o 100t/m -350 – 400 kv. metrų). URS sudaro sąlygas auginti ir gauti prekinę žuvį ištisus metus.

Lietuvoje yra visos galimybės plėtoti šiuolaikinę akvakultūrą, ypač susijusią su uždarųjų sistemų įrengimu. UAS įmonės 2013 m. išaugino 50 t žuvų, 2014 m. -148 t, 2015 m. – 253 t, 2016 m. – 430,6 t. Per 4 –is metus gautos produkcijos kiekis išaugo 860 procentų. Tačiau šalyje reikėtų skleisti ir diegti naujas idėjas bei patirtį, teikti konsultacijas ir padėti realizuoti projektus. Tai – Mažosios bendrijos „Maltupis“ misija.

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas