Žuvų auginimas URS

Žuvų auginimo recirkuliacinėse sistemose apimtys ir realizavimo galimybės

Lietuvoje labai kyla susidomėjimas žuvų auginimu uždarosiose recirkuliacinėse sistemose (URS). Pažymėtina, jog dar neseniai tokios tendencijos realumu abejojo net solidžios šalies mokslinės įstaigos. Prieš porą metų VšĮ “Aivaturas” prognozavus, jog 2013 m. Lietuvoje bus 20 URS, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas savo recenzijoje kategoriškai nurodė, jog tokia prognozė nepagrįsta ir vargu ar artimiausiu metu atsiras naujų URS žuvies augintojų.
Konstatuotina, jog 2012 m. pradžiai jau net 24 juridiniai ir fiziniai asmenys jau turėjo arba jiems buvo skirta finansinė parama įsirengti tokias sistemas, kurių bendras deklaruojamas pajėgumas – apie 720 t žuvų produkcijos per metus.
Vykdant projektą „Uždarųjų recirkuliacinių sistemų produkcijos rinkos“, VšĮ „Aivaturas“ buvo užsakiusi Lietuvos žuvies rinkų tyrimą. Įgyvendinant šį užsakymą buvo atlikta gyventojų apklausa, kurią 2010 m. vasario 19–23 d. vykdė visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“. Gautais duomenimis, iš viso Lietuvos gyventojai per metus norėtų nusipirkti 19 355 t URS auginamų arba galimų auginti 7 –ių rūšių žuvų už 234 mln.Lt. Kai kurie šios apklausos rezultatai išdėstyti toliau.
Eršketai. Pagal apklausą 120 tūkst. šalies gyventojų pirktų eršketus. Daugiausiai gyventojai norėtų įsigyti rūkytus arba gyvus ir atvėsintus eršketus. Labiausiai pageidaujama kaina būtų 11-15 Lt/kg (FEAP- Europos akvakultūrininkų federacijos – duomenimis ES 2007-2008 m. eršketų svertinė kaina buvo 31,59 eurų/kg). Lietuvoje būtų galima parduoti 1 960 t/metus eršketų už 21-29 mln. Lt . Eršketus augina ( augins) 5 įmonės (V. Mockaus eršketų ūkis, UAB „Nortomas“, ūkininkas Antanas Rutkauskas, Tarptautinė Baltijos eršketų augintojų asociacija, Žuvininkystės tarnyba), bendras jų pajėgumas – daugiau kaip 15 t/metus.
Unguriai – mūsų krašte yra daug populiaresnė žuvis, negu eršketai. 224 tūkst. šalies gyventojų pirktų ungurius. Daugiausiai jų įsigytų rūkytus ungurius. Labiausiai pageidaujama kaina būtų 16 Lt/kg (FEAP duomenimis ES 2007 m. ungurių svertinė kaina buvo 8,12 eurų/kg, o 2008 m. – 4,45 eurų/kg). Pagal apklausos duomenis Lietuvoje būtų galima parduoti 3 667 t/metus ungurių. Tam pirkėjai galėtų išleisti apie 58 mln. Lt. Ungurius augina ( augins) 2 įmonės (UAB „Auksinis ungurys“ ir UAB „Eko žuvys“), bendras jų pajėgumas – virš 100 t/metus.
Upėtakiai. 370 tūkst. gyventojų pirktų upėtakius. Žuvys turėtų būti apie 1 kg svorio. Daugiausiai pirktų gyvus, atvėsintus ir šaldytus upėtakius. Labiausiai pageidaujama kaina būtų 11-15 Lt/kg (FEAP duomenimis ES 2007-2008 m. upėtakių svertinė kaina buvo 2,48 eurų/kg). Pagal apklausos duomenis Lietuvoje būtų galima parduoti 6 028 t/metus upėtakių už 66 -90 mln. Lt. Upėtakius URS augina ( augins) 3 įmonės (UAB „Nortomas“, UAB „ Taurų žuvys“, Žuvininkystės tarnyba) , bendras pajėgumas – apie 100 t/metus.
Afrikiniai šamai – mūsų krašte yra sąlyginai nepopuliari žuvis, matyt dėl to, kad ji tik neseniai atsirado prekybos centruose. 53 tūkst. gyventojų pirktų šiuos šamus. Žuvys turėtų būti apie 1-2 kg svorio. Daugiausiai pirktų gyvus ir atvėsintus šamus. Pageidaujama kaina – 11-16 Lt/kg, (FEAP duomenimis ES 2008 m šamų svertinė kaina buvo 6,75 eurų/kg). Pagal apklausos duomenis Lietuvoje būtų galima parduoti 862 t/metus afrikinių šamų. Tam pirkėjai galėtų išleisti apie 9 -14 mln. Lt.
Afrikinius šamus deklaruoja auginsiant 11 šalies įmonių (UAB “ Clarias”, ūkininkas Algirdas Domarkas, IĮ „ Giedraičių artelė“, UAB „Giedrupė“, UAB „jFish“, UAB „Leteka“, UAB “ Maglogroup”, IĮ „ Petkus“ ( šiuo metu auginimas sustabdytas), UAB “ Šamų rojus”, KB „Tarptautinis akvakultūros centras“, H. Viduolio įmonė), deklaruojamas pajėgumas – apie 288 t/metus.
Europiniai šamai – kaip bebūtų keista, Lietuvoje taip pat yra nepopuliari žuvis. Tik 73 tūkst. gyventojų pirktų europinius šamus. Daugiausiai pirktų gyvus ir atvėsintus. Labiausiai pageidaujama kaina būtų 16 Lt/kg (FEAP duomenimis ES 2008 m šamų svertinė kaina buvo 6,75 eurų/kg). Pagal apklausos duomenis Lietuvoje būtų galima parduoti 1 198 t/metus europinių šamų. Tam pirkėjai galėtų išleisti apie 19 mln. Lt. Europinius šamus URS kol kas augina tik Žuvininkystės tarnyba.
Starkiai mūsų krašte yra populiari žuvis. 266 tūkst. gyventojų pirktų juos. Pageidaujama kaina būtų 11-15 Lt/kg (FEAP duomenimis ES 2007 m. starkių svertinė kaina buvo 8,50 eurų/kg). Lietuvoje būtų galima parduoti 4 338 t/metus starkių. Tam pirkėjai galėtų išleisti apie 47 -65 mln. Lt. Starkius URS augina ( augins) 5 įmonės (UAB „Akva produktai“, ūkininkas Kęstutis Šeniauskas ( šiuo metu auginimas sustabdytas), Šilutės žemės ūkio mokykla, ŽŪB „Žemelė“, Žuvininkystės tarnyba), bendras pajėgumas – daugiau kaip 198 t/metus.
Tilapijos – Lietuvoje dar nepopuliari žuvis. 80 tūkst. gyventojų pirktų tilapijas. Žuvys turėtų būti apie 1 kg dydžio. Daugiausiai pirktų gyvas, atvėsintas ir šaldytas tilapijas. Pageidaujama kaina – 11-15 Lt/kg (FEAP duomenimis ES 2008 m tilapijų svertinė kaina buvo 14,61 eurų/kg). Pagal apklausos duomenis Lietuvoje būtų galima parduoti 1 302 t/metus tilapijų. Tam pirkėjai galėtų išleisti apie 14 -19 mln. Lt. Lietuvoje kol kas šių žuvų niekas neplanuoja auginti.

2012.06.15

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas