Lengvesnės sąlygos gauti paramą

Lengvesnės sąlygos gauti paramą
Ilgą laiką gauti ES paramą žuvininkystei kai kurioms įmonėms buvo gana sunku. Šiais, 2018 metais, Alternatyviosios akvakultūros asociacijos ir kitų asmenų pastangomis, kai kuriose srityse sudarytos lengvesnės sąlygos plėtoti veiklą. Žemiau išvardijame svarbiausius pakeitimus.
1. Grynojo pelningumo reikalavimai. Nuo 2018 metų kovo 22 dienos buvo pakeistas žemės ūkio ministro įsakymas ir į ES paramą pretenduojančioms įmonėms sumažintas grynojo pelningumo reikalavimas nuo 2 iki 1 proc. Kitaip tariant, atvertos durys prašyti ES paramos įmonėms su prastesniais finansiniais rezultatais.
2. Atsakaitinių rodiklių vertinimas. Ilgą laiką ES paramos dalintojai atsižvelgdavo į ataskaitinių, tai yra praėjusių metų, pelningumo duomenis. Minėtu 2018 m. kovo 22 dienos ministro įsakymu nustatyta kita tvarka, leidusi ES paramos prašytojui pateikti ne tik ataskaitinių, bet ir praėjusių ataskaitinių metų duomenis. Ta tvarka taikoma, kai paramos paraiškos yra teikiamos pagal I Sąjungos prioriteto priemones arba kai teikiamos vietos projektų paramos paraiškos VPS įgyvendinti pagal priemones, kurių kodai, nustatyti Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių 1 priede, yra BIVP-AKVA-2 ir BIVP-AKVA-4. Tada galima pasirinkti, iš ko nori apskaičiuoti minėtus grynojo pelningumo ir skolos rodiklius (abu rodiklius būtina apskaičiuoti iš tų pačių finansinių metų finansinės atskaitomybės ataskaitų) – iš ataskaitinių arba iš praėjusių ataskaitinių metų.
3. Lėšų išmokėjimo būdas. Nuo 2018 m. rugsėjo 6 dienos gerokai palengvinta lėšų išmokėjimo tvarka. Ministro įsakymu leista ES paramą pagal daugumą žuvininkystės plėtros priemonių išmokėti ne tik išlaidų kompensavimo būdu, kaip buvo iki tol. Išlaidų kompensavimo būdas – kai paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą iš nuosavų arba skolintų lėšų ir periodiškai Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikia mokėjimo prašymus, kuriuose nurodo išlaidas, o Agentūra jas apmoka. Pakeitus įsakymą galima pasirinkti ir kitus lėšų išmokėjimo būdus, pavyzdžiui, leidžiančius gauti avansą (išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu) ir pritaikyti dar vieną – sąskaitų apmokėjimo – būdą, kai nesumokėjus tiekėjui sąskaitos pateikiamos NMA ir Agentūra padengia išlaidas. Pirmas būdas tapo galimas žuvininkystės veiksmų programos bendro intereso priemonėms. Tuo tarpu pelno siekiančiose projektuose, pvz. priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo supaprastintose taisyklėse taikomi tokie paramos lėšų išmokėjimo būdai: išlaidų kompensavimas ir sąskaitų apmokėjimas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka (nėra formuluotės „išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu“, taigi nebus galima gauti avanso).

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas