Apie mus

 

         MB “Maltupis”  – ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Maltupis – upelis Šalčininkų rajone, Rūdininkų girioje įtekantis į Šalčios upę.

        Pagrindinės veiklos – rengti įvairius su žuvininkyste susijusius projektus ir paraiškas paramai gauti žuvininkystės srityje, teikti konsultacijas akvakultūroje, aplinkosaugoje, žuvininkystėje bei projektų įgyvendinimo srityse, teikti kitas paslaugas, susijusias su žuvininkyste ir žemės ūkiu ( rinkti informaciją,  atlikti rinkos tyrimus ir ruošti bei įgyvendinti rinkodaros priemones, ruošti įvairius su ichtiologija susijusius leidinius ir t.t.),tvarkyti įmonių buhalterinę apskaitą.
       Patirtis -  įmonės savininkas ir vadovas Algirdas Domarkas nuo 1976 m. dirbo aplinkos apsaugos, žuvisaugos ir žuvivaisos tarnybose, užimdamas įvairias pareigas nuo inspektoriaus iki direktoriaus. Bendras jo darbo aplinkosaugoje ir žuvininkystėje stažas -35 metai.

     Įmonės vadovas buvo  gana nemažos apimties projektų paruošėjas ir įgyvendinimo vadovas ( pvz.,  projektas „Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro specialistų bei vadovų mokymai“ pagal BPD 2.2 priemonę, Interreg programos projektas „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė – techninė plėtra“ 2006/289 (šis projektas tapo Rusijos Federacijos nacionalinės ekologinės premijos 2009 m. laureatu) , Interreg  projektas „Žuvininkystės resursų panaudojimo skatinimas Kaimynystės regione“ 2006/360). Per pastaruosius keletą metų jis dalyvavo paruošiant apie 60 paraiškų ir projektų, kurie gavo  ES  ir kitų fondų paramą.

     Šiuo metu  A. Domarkas yra Žuvininkų sąjungos prezidentas, Žuvies perdirbėjų ir augintojų asociacijos tarybos pirmininkas, asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai”  viceprezidentas, asociacijos „ Alternatyvi akvakultūra“ tarybos pirmininkas, Mėgėjų žūklės tarybos narys, VšĮ „ Aivaturas“ valdybos narys, Nemuno upių baseino rajono koordinavimo tarybos narys, laikraščio „ Tėviškės gamta“ redkolegijos narys.

     Skaičiuojant tik nuo 1996 m. įmonės vadovas kaip autorius arba /ir redkolegijų narys dalyvavo  parašant 35 knygas ir leidinius, tame tarpe:

 - Mažieji žuvų išteklių atkūrimo upėse būdai. Vilnius, 2006

 - Global shellenges in recreational fisheries, London, 2007

 - Lynų ir žiobrių auginimas kontroliuojamose sąlygose. Vilnius, 2008

 - Sterkų auginimas kontroliuojamose sąlygose. Vilnius, 2008

 - Ungurių ir eršketų auginimas kontroliuojamose sąlygose. Vilnius, 2008

 - Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės žuvininkystės plėtojimo strategijos metmenys ( lietuvių ir rusų kalba). Vilnius, 2008

 - Žuvų ir vėžių veisimo biotechnika ir išteklių atkūrimas. Vilnius, 2008

 - Apytakinės žuvų auginimo sistemos.Vilnius, 2010

2001 – 2009 m. A. Domarkas yra parašęs 64 straipsnius į įvairius laikraščius ir leidinius žuvininkystės klausimais.
Paslaugas buhalterinės apskaitos srityje teikia Dalia Vencienė (8612 04751, venciened78@gmail.com), turinti atitinkamą išsilavinimą ir patirtį.

Bendrijos specialistai konsultuoja UAS akvakultūros klausimais. Konsultacijos 1 val. kaina – 50 eurų. Nemokamai konsultacijos teikiamos Alternatyviosios akvakultūros asociacijos ir Žuvininkų sąjungos nariams, taip pat asmenims, skyrusiems AAA ir ŽS 2 proc. pajamų mokesčio.

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas