D.U.K.

Klausimas: Norėjau pasiteirauti, kokie reikalavimai yra keliami patalpoms, jei ketinama URS technologija auginti 100 t. žuvies per metus ir kokio dydžio investicijos susidarytų auginimo sistemai įrengti ?

 Atsakymas: 100 t/metus afrikinių šamų paauginimo uždarosiose recirkuliacinėse sistemose (URS) įrangą galima sutalpinti 350 – 400 kv. metrų plote. Pagal anksčiau ruoštą projektą  įrangos auginti 50 t. afrikinių šamų, (auginant juos nuo 10-20 g iki 1 kg, per metus du ciklai) kaina būtų apie 624 000 Lt. Ši kaina yra apskaičiuota konkrečiai įmonei, taigi Jūsų atžvilgiu ji tik orientacinė ir gali labai kisti kitokioje situacijoje (priklausomai nuo įrangos tiekėjų, taikomų nuolaidų ir t.t.). Norint tiksliai paskaičiuoti įrangos kainą, reikia žinoti, kaip bus auginamos žuvis, iš kur bus imamas vanduo ir t.t.  Aukščiau minima įrangos vertė nurodyta be atvežimo kaštų  ir PVM. Už montavimo darbus paprastai reikia mokėti sumą, sudarančią 10-20 proc. įrangos vertės. Beje, 50 t šamų realizavimo kaina – apie 600 000 Lt.

Klausimas: Kiek nuo projekto vertės kainuotų dokumentacija (daroma jūsų įmonės)?

Atsakymas: Neaišku, ką Jūs turite omenyje sąvoka „ projekto dokumentacija“. Jei tai reiškia parengti paraišką paramai gauti ( supaprastinta tvarka) ir šamų auginimo biotechnologiją, tai individuali įmonė „ Maltupis“ tai daro maždaug už 5 proc. projekto sumos ( 60 proc. tos sumos yra subsidijuojama, jei gaunama parama). Jei turite omenyje platesnės dokumentacijos rengimą, reikia tartis atskirai, bet taisyklės paprastai numato, jog tokioms išlaidoms galima panaudoti ne daugiau kaip  10 proc. visų projekto išlaidų.
Klausimas: Kokios yra elektros sąnaudos per mėnesį įrangai aptarnauti? (auginant apie 10-15 tonų per metus)?

Atsakymas: Į šį  klausimą negalima vienareikšmiškai atsakyti, nes neaišku, kokia įranga bus naudojama ( pvz., ar bus šildomas vanduo elektros energija, ar kitaip ir t.t.). 10 t/metus pajėgumo įrangai pagal paprastai užtenka apie 2 kW.
Klausimas: Kokios dar išlaidos (be vandens ir elektros) yra susijusios su įrangos eksploatacija?

Atsakymas: Olandų specialistai yra apskaičiavę, kad vieno prekinio šamo kilogramo išauginimas  atsieina 1,2 euro, auginant 100 t/metus. Tame tarpe žuvų jauniklių vertė sudaro 0,11 euro, pašarų vertė-0,64 euro( 53, 3 procento visų išlaidų), energija ir vanduo-0, 25 euro ( 20,8 procento visų išlaidų), amortizacija (10 metų laikotarpiui nuo 100000 eurų investicijos) -0,10 euro ( 8,3 procento visų išlaidų), kitos išlaidos -0,1 euro.

Klausimas: Esu jaunasis ūkininkas, turiu žemės, pirmi metai ją dirbu. Mane labai patraukė žuvininkystės sritis. Norėčiau gauti patarimą, nuo ko būtų viską galima pradėti? Girdėjau, kad unguriai yra paskelbta nykstančia rūšimi Europoje, dėl to jais ir susidomėjau. Ar yra jų žuvivaisai skiriamos paramos ūkininkams? Gal yra kokios literatūros ar skaitinių apie ungurių auginimo technologijas?

Atsakymas: Taip, unguriai Europoje pripažinti nykstančia rūšimi ir jų veisimo priemonių įsigijimui tam tikromis sąlygomis skiriama parama.  Paprasčiausia ją gauti per priemonę „ Investicijos į akvakultūrą“. Priemonės veiklos srities „Investicijos į akvakultūros įmones“ taisyklės ir paraiškos forma patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-263 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Akvakultūra“ veiklos srities „Investicijos į akvakultūros įmones“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 3D-790 redakcija) (Žin., 2010, Nr. 39-1865, Nr. 104-5412).

Pagal šią priemonę galima gauti paramą ( tame tarpe ir ūkininkams) ir uždarųjų recirkuliacinių žuvų auginimo sistemų ( URS) įsirengimui, tame tarpe ir skirtų auginti ungurius. Kompensuojama 60 proc. išlaidų.

 Dažnai gauname klausimų, kiek kainuoja URS įranga. Informuojame, jog pagal Jacob Bregnballe „Žuvų auginimo recirkuliacinėse sistemose vadovą“ 1 kg žuvies išauginimo URS įrangos vidutinė pasaulinė kaina yra 10 eurų ( apie 34,5 LT). Neišsigąskite šios sumos. Mūsų šalies įmonės ( keli e- adresai – koregonas@gmail.com. vartos66@gmail.com, mozzaik@gmail.com), apklausinėję užsienio firmas, gali surasti tokią sistemą už 2- 3 kartus mažesnę sumą. Bet ir tai toli gražu ne paskutinė kaina. Iš užsienio firmų galima gauti nuolaidų, susirasti pigesnių įrangos tiekėjų Lietuvoje, panaudoti savo turimus komponentus ( juk į kainą įeina kiekvienas laidelis, vamzdelis ar sklendė) ir būtinos išlaidos kaip mat mažėja. Veiklos perspektyvos pradeda atrodyti geresnės, juk net 10 t afrikinių šamų realizacinė kaina – apie 120 000 Lt. Nedidelės URS įsirengimas pasinaudojant valstybės teikiama parama tampa visai realus.

       Daug informacijos ungurių auginimo  klausimu yra viešosios įstaigos „ Aivaturas“ ką tik išleistame leidinyje „ Apytakinės žuvų auginimo sistemos“ ( 280 psl.), paruoštame su Europos žuvininkystės fondo parama. Jeigu atvyktumėte į Vilnių, šią knygą galėtumėte gauti ir mūsų įmonėje.

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas